Alaşehir'de Jeotermal Enerji Projesi

  • Yazdır

6 Nisan 2016 tarihinde Alaşehir'de Jeotermal Enerji özel sektör temsilcileri ile bir araya geldik.

Alaşehir Belediye Başkanı Sayın Gökhan Karaçoban'ın katılımı ve destekleri ile Projemizin sunumunu; Alaşehir'de faaliyet gösteren Jeotermal Firmaların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürlerine, stk temsilcilerine ve belediye meclis üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdik. Etkinlik ile Alaşehir'de Jeotermal Enerji konusunda çalışan herkes bir araya geldi. Teşekkürler Sayın Gökhan Karaçoban. Harika bir başlangıç oldu.

Proje Sunumu

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV

Enerji Hibe Programı (CSD - IV/ENE)

Reference No : CSD-IV/ENE/18

‘Alaşehir'de Jeotermal Enerji' isimli yeni projemiz, AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu – IV,  Enerji Hibe Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 

Projemizin eş başvuran kuruluşu Almanya - Berlin'den BUV - (Bundesverband der Unternehmervereinigungen e.V., Almanya İş Hayatı Dernekleri Federasyonu), ve iştirakçişi de Alaşehir Belediyesidir.

Sivil Toplum Diyaloğu Programının teknik uygulamasından sorumlu kuruluş Avrupa Birliği Bakanlığı, Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

12 ay sürecek Proje kapsamında “Jeotermal Enerjinin Çevre, Tarım ve Ekonomiye Etkileri” bilim temelli olarak araştırılacaktır.

Projemzin amacı “Enerji alanında Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasındaki güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasına katkı sağlamak ve ‘Jeotermal enerjinin çevre, tarım ve ekonomiye etkilerinin’ bilim temelli tartışılmasına zemin hazırlamaktır.

Bu projeyle, jeotermal enerji alanında faaliyet gösteren AB ve Türk Sivil Toplum Örgütleri ve ilgili paydaşlar arasında sürdürülebilir ilişkiler oluşturması beklenmektedir. Jeotermal enerjinin alternatif kullanım olanakları konusunda yol gösterici olması beklenen proje ile bölgesel olarak Alaşehir ilçesine yönelik, multidisipliner açıdan ele alınacaktır. Proje faaliyetleri ile “Alaşehir’in Jeotermal Enerji Vizyonu”nun da geliştirilmesi beklenmektedir.

Söz konusu proje kapsamında, Almanya ve Türkiye arasında, yerinde bilgi ve uzmanlık paylaşımı amacıyla her iki ülkeye proje ekibi haricinde, her iki ülkeden STK, kamu, özel sektör ve üniversite temsilcileri ziyaretler ve alan çalışmaları gerçekleştireceklerdir.

Jeotermal enerjinin çevre, tarım ve ekonomiye etkileri konulu Kongre/Çalıştay ile konunun tüm taraflarının “bilim ve mühendislik temelinde” bir araya getirilerek, başta Türkiye’nin ardından da bölgesel olarak Alaşehir’in jeotermal konusundaki politikasına yol gösterici ve katkı koyucu öneriler geliştirilmesi sağlanarak, Alaşehir’in jeotermal vizyonu belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje dâhilinde, Alaşehir Belediye’sinin temin edeceği bir alanda güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımlarının yapılacağı, bünyesinde her bir konuya özgü o konuyu açıklayan materyaller, simülasyonlar ve sunumların olacağı “Yenilenebilir Enerji Bilgi Merkezi” kurulması planlanmaktadır.

Proje sonunda, AB ve Türkiye jeotermal enerji sektörü ilgili paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliği ortamının oluşturulması, jeotermal enerji kaynaklarının tarım ve çevre hassasiyetinin en üst düzeyde ele alınarak, etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik planlamalar sunması, “Alaşehir Jeotermal Vizyonu”nun oluşturulması, jeotermal enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında toplumsal düzeyde, “bilim temelli” bilgi düzeyi ve farkındalık arttırılması hedeflenmektedir.