1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dernek Olağan Genel Kurulu Toplantı İlanı

Derneğimizin tüzük gereği yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısı 29.12.2018 tarihinde saat 13.00 de Dernek Merkezinde yapılacaktır. 

 

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 04.01.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

 

 

 

Yudum Cura

Kolektif Bilinç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Gündem:

 

1       Açılış ve Yoklama

2       Divan teşkili

3       Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması 

4       Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 

5       Dilekler ve kapanış.